Föreningen
  Föreningens arbete
  Aktuella medlemmar
  Styrelsemedlemmar
  Valberedningen
  Stadgar

 

 

Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av fem ledamöter i Försäkringstagarföreningen. Föreningen har även två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse.


Olof Wogén
Ordförande

070-227 14 83
olof.wogen@lantmannen.com

 


Laila Björnham

0705-30 77 55
laila.bjornham@tele2.se
    

Bengt Classon

073-631 36 84
bengt.classon@tele2.se
         

Lena Lilja


0768-98 50 02
lena.lilja@outlook.com
   

Fredrik Paus
070–7655066
herresta@spray.se
   
   


Representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse


Birgitta Carlander

070-668 02 84
karlsfors@swipnet.se
           

Hernrik Perlmutter

070-337 57 67
henrik.perlmutter@swipnet.se