Föreningen
  Föreningens arbete
  Aktuella medlemmar
  Styrelsemedlemmar
  Valberedningen
  Stadgar

 

 

Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av fem ledamöter i Försäkringstagarföreningen. Föreningen har även två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse.


Lena Lilja
Ordförande


0768-98 50 02
lena.lilja@riverside.nu

 


Olof Wogén

070-227 14 83
olof.wogen@lantmannen.com
    

Elisabeth Lindén
0705-185738
elisabeth@linden.it
 
    

Bengt Classon

0728-60 24 20
bengt.classon@tele2.se
         

Fredrik Paus
070–7655066
herresta@spray.se
   
   


Representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse


Birgitta Carlander

070-668 02 84
karlsfors.birgitta@outlook.com
           

Hernrik Perlmutter

070-337 57 67
henrik.perlmutter@swipnet.se