Föreningen
  Föreningens arbete
  Aktuella medlemmar
  Styrelsemedlemmar
  Valberedningen
  Stadgar

 

 

Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av fem ledamöter i Försäkringstagarföreningen. Föreningen har även två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse.


Olof Wogén
Ordförande

070-227 14 83
olof.wogen@lantmannen.com

Lena Lilja


0768-98 50 02
lena.lilja@outlook.com
    

Anette Jernström

070-525 36 05
anette.jernstrom@telia.com
         

Laila Björnham

0705-30 77 55
laila.bjornham@tele2.se
   

Bengt Classon

073-631 36 84
bengt.classon@tele2.se


Representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse


Birgitta Carlander

070-668 02 84
karlsfors@swipnet.se
           

Hernrik Perlmutter

070-337 57 67
henrik.perlmutter@swipnet.se