Föreningen
  Föreningens arbete
  Aktuella medlemmar
  Styrelsemedlemmar
  Valberedningen
  Stadgar

 

 

Försäkringstagarföreningen

Försäkringstagarföreningen (Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolags Försäkringstagarförening) bildades 2003 för att ge alla försäkringstagare bättre möjlighet att påverka och få insyn i vad som händer i Länsförsäkringar Liv.  

Den består av 54 medlemmar och har en styrelse på fem personer. Föreningsstämma hålls en gång per år. Försäkringstagarföreningen arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv med egen ekonomi.